Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närhälsan Tibro Rehabmottagning

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 06:56:37
Adress
Centrumgatan 11-17
543 81
Tibro
Telefon
+46 0504-403 64
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.8%
 • Handikapparkeringsplatsen är 6.09m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 17.72m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.02NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 4.66m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.9% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 38.2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 21m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 55cm

Cykelväg vid gångväg

 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 153.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 203.2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 24mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 342.6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 142.7cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 326.1cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 459.5cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 91.4cm över golv
 • Markeringens färg är blå

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 152.1cm över golv
 • Markeringens färg är blå

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 0.5cm

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 91.6cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländande
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.81NCS

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 349.9cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 437.2cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 156.1cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 327.9cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 518cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90.7cm över golv
 • Markeringens färg är blå

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 152.1cm över golv
 • Markeringens färg är blå

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45.9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 182.4cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.18NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 244.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 244.5cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42.1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 51cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 212cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,52NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 36mm

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.18NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 203.3cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.61NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Funktionen är placerad 99.9cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 98cm
 • Längden på disken är 398.2cm
 • Benutrymmets djup är 26.4cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.21NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Fast placerad ringklocka

 • Ringklockan är placerad 22.4cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 108.3cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.29NCS

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 104.9cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.13NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 199cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.27NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 268.2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 166.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170.5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 40mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88.9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 246.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 102.2cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 287.6cm
 • Längden är 115.5cm
 • 98.5cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 83.6cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46.3cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Spegelns underkant är 90.1cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180.7cm från golvet
 • Kroken har höjden 160cm
 • Kroken är placerad 105.3cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 86.4cm
 • Skötbordets längd är 73.2cm
 • Skötbordets bredd är 56.1cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 125cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 85.9cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.5cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.9cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 66.8cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82.1cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 58.5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.01NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 80.3cm från golv

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 106.6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 197.4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 198.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.17NCS mot omgivande vägg

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 60mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 98.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 89.2cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 147.5cm över golv
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 0.3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 208.9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 91.8cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 112cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,16NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 91cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,09NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,42NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 18s

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 112.8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 269.3cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 51cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.42NCS mot underlag

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 148.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 148.6cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 107.9cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 215cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 230cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,78NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,76NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 210.6cm
 • Dörröppningens fria bredd är 91.4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 97.2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 42cm
 • Draghandtaget är placerat 81.7cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 162cm
 • Längden är 348.6cm
 • 265cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 47.4cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 44.8cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 108.8cm från golvet
 • Spegelns överkant är 189.2cm från golvet
 • Kroken har höjden 151.4cm
 • Kroken är placerad 163.7cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 125.2cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 53.5cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80.2cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.5cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60.7cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84.3cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 57.4cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,76NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90.8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.26NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.21NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.21NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 81.1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 185.7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 185.7cm bred

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 185cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 42.2cm
 • Bänkens bredd är 120.5cm
 • Bänkens djup är 36.2cm

Krok

 • Kroken har höjden 161cm
 • Kroken är placerad 133.6cm från hörn

Spegel

 • Spegelns underkant är 111.1cm från golvet
 • Spegelns överkant är 191.7cm från golvet

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 79.5cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 87.2cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.39NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.33NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.33NCS mot omgivande vägg

Dusch

 • Den fria ytans längd är 89cm
 • Den fria ytans bredd är 179.8cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 109.1cm från golv
 • Blandaren är placerad 53.7cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 53.4cm
 • Armstödet är fastmonterat
 • Det finns inte ryggstöd på duschstolen

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87.1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.39NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.33NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.33NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1,1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 47.7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 147.2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 147.2cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 107.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 334cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 58.4cm

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Cykelväg vid gångväg

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskeln

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entré

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skjutdörren öppnas automatiskt

Passage (Från ingång till reception)

Skriv ut

Sittplats

Sittplats

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Utformning av skylt från tak

Receptionen

Receptionen

Köautomat

Köautomat

Disk med fast höjd

Glasruta

Fast placerad ringklocka

Fast placerad kortläsare

Passage från receptionshall till väntrum

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Skylt på vägg

Passageöppning

Sittplats

Utformning av skylt från tak

Väntrum

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Passage

Skriv ut

Inomhusmiljö

Ledstråk

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Omklädningsrum

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Krok

Spegel

Dörren

Dusch

Dusch

Dusch

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Behandlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Personlyft

Träningssal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Hjälpmedel för aktivitet