Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närhälsan Töreboda Vårdcentral

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 07:43:08
Adress
Börstorpsgatan 9
545 21
Töreboda
Telefon
+46 0506-197 10
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.75m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 26m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 300cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 16,2%
 • Lutningens sträckning är 2,5m

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.69NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 200mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 130cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.69NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 138.6cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i längsriktning

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 91.4cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Gångmattan utanför dörren

 • Gångmattan är tunn

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 3.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.05% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 122.6cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90.6cm över golv
 • Markeringens färg är röd

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 145.9cm över golv
 • Markeringens färg är grå
 • Markeringens andra färg är vit
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.27NCS

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.38NCS mot underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 193.8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 203.8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,68NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 65mm

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 177.6cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.54NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är nummerlapp
 • Funktionen är placerad 83.1cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 177.6cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 72.3cm
 • Längden på disken är 103cm
 • Benutrymmets djup är 15.5cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.26NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Fast placerad ringklocka

 • Ringklockan är placerad 90.3cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 0cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.35NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.16NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 285.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 285.6cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.38NCS mot underlag

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.68NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 55mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 93.3cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.62NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 203.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 276.7cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord - Grönt

 • Fri höjd under bordet är 66.3cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.6cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 76.6cm
 • Fri bredd under bordet är 75.9cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 61.1cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 64.1cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 62.9cm
 • Fri bredd under bordet är 95.2cm

Kaffeautomat

 • Den fria ytans längd är 275.6cm
 • Den fria ytans bredd är 239.5cm

Kaffeautomaten

 • Lägsta höjd att nå för att välja dryck är 117.8cm över underlaget
 • Funktionen är placerad 138.3cm över underlaget
 • Avståndet till närmsta förmålet är 65.2cm
 • Funktionens typ är tryckknapp
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.11NCS mot bakgrunden
 • A function that does not need to be turned is finns
 • Det finns inte på automatens funktioner
 • Talad information finns inte för att välja dryck
 • Ljushetskontrasten där du ställer fram koppen, eller hämtar den, är 0.11NCS mot bakgrunden
 • Ytan där du ställer eller hämtar koppen är 93.7cm över underlaget
 • Information om att koppen är fylld ges visuellt
 • Information om vad varorna innehåller finns inte

Knappar

 • Markeringen är varken relief eller punktskrift
 • Knapparnas diameter är 20mm
 • Reliefmarkeringen skjuter ut 0mm från bakgrunden
 • Reliefmarkeringens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Reliefmarkeringen är 0mm
 • Tryckmotstånd finns på knapparna
 • Bekräftelse på att knappen har tryckts in ges visuellt
 • Kortaste avståndet mellan knappar är 10mm
 • Knapparnas diameter är 20mm
 • Tryckmotstånd finns på knapparna
 • Bekräftelse på att knappen har tryckts in ges visuellt
 • Kortaste avståndet mellan knappar är 10mm
 • Det finns inte en kännbar punkt på femman i knappsatsen

Betalfunktion

 • Myntinkastet är placerat 120.3cm från underlaget

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 133,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140,5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,51NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,55NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 278.5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88.3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.48NCS mot dörrkarmen
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 24cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 266.1cm
 • Längden är 263cm
 • 140cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 81cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46.4cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Spegelns underkant är 82.1cm från golvet
 • Spegelns överkant är 192cm från golvet
 • Kroken har höjden 178.9cm
 • Kroken är placerad 36.4cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 90cm
 • Skötbordets längd är 68cm
 • Skötbordets bredd är 53.2cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 95cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 56cm från hörn
 • Torkmöjligheten är lösa pappershanddukar
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78.4cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.2cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 73.4cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 55.4cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 122.6cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 254.9cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 5.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 96.7cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 254.7cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 98.5cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 148.7cm över golv
 • Markeringens färg är grå
 • Markeringens andra färg är vit
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.27NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 201cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 99.8cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 102cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.54NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 102.1cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.46NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 11s

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 106.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 148.8cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.69NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 249.4cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.05% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 97.1cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 96.3cm över golv
 • Markeringens färg är röd

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 146.9cm över golv
 • Markeringens färg är grå
 • Markeringens andra färg är vit
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.41NCS

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 113cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas automatiskt

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.68NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 55mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 145.2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 258.9cm
 • Den fria ytans bredd är 196.2cm
 • Kroken har höjden 162.6cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 161,2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 281,8cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 68cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 94.3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 101.4cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 78cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal
 • Dörröppningens fria bredd är 166.7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180.5cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 139cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 131.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 136.1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.34NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 23mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90.8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.4cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 170.4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 202cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 283cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 78.6cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Behandlingsbänk

 • Lägsta höjd på nedsänkt behandlingsbänk är 53.2cm
 • Högsta höjd på upphöjd behandlingsbänk är 90.2cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 144.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.44NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 179.7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 179.7cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 156.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 166.6cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.26NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 146.3cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.36NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Funktionen är placerad 110.3cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 146.3cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 144.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 179.1cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 144.5cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 91.1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.33NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.29NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 174.2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 131.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 105.4cm

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 47.2cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 62.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Passageöppningen

Ingång (Huvudentré)

Skriv ut

Alternativa lutningen

Skylt från tak

Skylt vid dörr

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrkontrast

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Gångmattan utanför dörren

Tröskeln

Skjutdörren öppnas automatiskt

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Dörrkontrast

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Skjutdörren öppnas automatiskt

Ledstråk

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Skylt på vägg

Köautomat

Köautomat

Disk med fast höjd

Glasruta

Fast placerad ringklocka

Flyttbar kortläsare

Passage (från reception till väntrum)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Ledstråk

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Skylt från tak

Passageöppning

Passage (vidare till väntrum )

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Bord - Grönt

Bord

Kaffeautomat

Kaffeautomaten

Knappar

Betalfunktion

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Ingång (Övrig entré)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Skylt vid dörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Slagdörren öppnas automatiskt

Väntrum (Läkare)

Skriv ut

Skylt från tak

Passageöppning

Kapprum

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Lek

Passage (från väntrum läkare till behandlingsrum läkare)

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Behandlingsrum (Läkare)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Behandlingsbänk

Passage ( till väntrum distriktssköterska (Lab))

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Skylt på vägg

Köautomat

Köautomat

Väntrum (Distriktssköterska (Lab))

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Lek

Behandlingsrum (Distriktssköterska (Lab))

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Höj- och sänkbar stol

Sittplats

Sittplats