Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vänersborgs Museum Övre Källarplan

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-06-29 15:43:27
Adress
Vallgatan 17 C, Östra Plantaget
46221
Vänersborg
Telefon
+46 0521-600 62
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är inte tillgänglig
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är 0cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är 0cm bred

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 122cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 144cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 128cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,50NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,50NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 82cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 24cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,42NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången sträcker sig 13cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,42NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Det finns inte en skylt i relief vid nedersta trappsteget
 • Vid översta trappsteget finns inte en skylt i relief

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 73cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,24NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är inte tillgänglig
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 184cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 137cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 123cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • En gångyta är 117cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns inte
 • 100% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är inte tillgänglig
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 172cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 161cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 101cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 131cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,45NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,45NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången slutar 15cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,31NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstången sträcker sig 1cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,31NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Det finns inte en skylt i relief vid nedersta trappsteget
 • Vid översta trappsteget finns inte en skylt i relief

Passage (Trappa från Lobby till Övre Källarplan)

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Skylt på vägg

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Utställningsrum (Vaktmästarbostad)

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Passage (Från Övre Källarplan till Nedre Källarplan)

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån