Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Furuby badplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Furuby badplats
360 51
Furuby
Telefon
+46 470-410 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.7% i sidled
 • Handikapparkeringen är 50m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 4.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 40m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 35mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 80m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Korsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är grus, sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är grus, sand

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 20.7%
 • Lutningens sträckning är 1.5m

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 17cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.09NCS mot omgivningen

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 120m
 • Vändytans fria längd är 3m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 5mm

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0,3% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0,1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , ojämnt
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är flera omklädningsrum i utrymmet
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 140cm
 • Den fria ytans bredd är 290cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 46cm
 • Bänkens bredd är 243cm
 • Bänkens djup är 41cm

Krok

 • Kroken har höjden 144cm
 • Kroken är placerad 30cm från hörn

Grillplats

 • Grillbädden är 51cm från underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Uteplats

 • Fri höjd under bordet är 63cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 65cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 51cm
 • Fri bredd under bordet är 134cm
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 36cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Rökning på uteplats inte tillåtet

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Fast föremål

Toalett

Skriv ut

Övrig toalett

Skylt från tak

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Badplats

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Hundar

Stranden

Stranden

Alternativ lutning

Enskilt steg

Brygga

Badstege ner i vattnet

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Krok

Grillplats

Uteplats

Skriv ut

Uteplats

Uteplats

Uteplats