Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Värendsvallen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Hejaregatan
352 46
Växjö
Telefon
+46 470-412 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4.2m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 27.4m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är jämn, hårdgjord
 • Gångytan lutar 0.2% i sidled
 • Belysning finns inte

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 200cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.19NCS mot omgivande yta
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 15st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 186cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.21NCS
 • Trappans steg är 19cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.21NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 126cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 126cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 97cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 10cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.03NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 139cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 10mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.28NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.66NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.39NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 122cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 22cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.39NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 115cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 106cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 32cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 125cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.13NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 162cm över golv
 • Markeringens färg är blå

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 95cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 110cm över underlaget
 • Markeringens färg är blå
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.46NCS

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.07NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 5s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.07NCS
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.74NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 70cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 75cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 78cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 46cm
 • Fri bredd under bordet är 105cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 108cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.66NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.1cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 81cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 105cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.12NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.58NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 142cm över golv
 • Markeringens färg är blå
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,5NCS

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 78cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 91cm över underlaget
 • Markeringens färg är blå
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.5NCS

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 79cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Fasta sittplatser

 • Det finns 25st platser för rullstol
 • Rullstolsplatser finns inte fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 44cm
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 63cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 119cm
 • Den fria ytan lutar 0.1% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.6% i sidled
 • Fri sikt vid räcke finns från höjden 121cm
 • Fri sikt vid räcke finns upp till höjden 115cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 166cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 150cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.46NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 40cm
 • Draghandtaget är placerat 91cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 170cm
 • Längden är 216cm
 • 57cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 126cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.15NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 118cm från golvet
 • Spegelns överkant är 176cm från golvet
 • Kroken har höjden 180cm
 • Kroken är placerad 45cm från hörn
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 118cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 86cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 6 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 84cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 84cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 67cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 17cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.15NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 22cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 71cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 101cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 1.4%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0.8%
 • Den fria ytans bredd är 1.2m
 • Bredden lutar 7.5%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1.5%

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 144cm
 • Den fria ytan lutar 1.2% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 1.5% i sidled
 • Fri sikt vid räcke finns från höjden 85cm
 • Fri sikt vid räcke finns upp till höjden 81cm

Ramp

 • Rampen lutar 8.2%
 • Lutningen på rampen är 15m lång
 • Rampen är 120cm bred
 • Rampen lutar 0.6% i sidled
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 202cm
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.33NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 78cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 116cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.37NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 82cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 34cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.77NCS
 • Dörr öppnas på begäran av personal

Handikapptoalett

 • 102cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 92cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 240cm
 • Längden är 250cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.59NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 187cm från golvet
 • Kroken har höjden 162cm
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 91cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 114cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 6 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 68cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 68cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 53cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 78cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 56cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.69NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal

Beskriv gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 95m
 • Svängrumsytan lutar 0.2% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 300m
 • Svängrumsytan lutar 0.1% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 30cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.59NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toaletter

 • Spegelns underkant är 120cm från golvet
 • Spegelns överkant är 166cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 115cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 78cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 193cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 162cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.54NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalett

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Hissen

Hissen

Hissen

Slagdörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagyta

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Konferensrum

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord

Passage

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Läktare

Skriv ut

Slagdörr

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas endast manuellt

Pälsbärande djur

Fasta sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Åhörarplatser

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Platser för rullstol

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Toalett utomhus

Skriv ut

Toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Handikapptoalett

Handikapptoalett

Handikapptoalett

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Övrig toalett

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Beskriv gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toaletter

Slagdörr

Toalett