Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stazione ferroviaria Vicenza

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:27:49
Adress
Piazzale della stazione
36100
Vicenza
Telefon
none
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 300m
 • Av- och påstigningsplatsen är 300m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 300m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 300m

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 300m
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 300m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningens sträckning är 03m
 • Ytan efter lutningens slut är 2m lång

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 130cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 132cm över golv
 • Markeringens färg är blå
 • Markeringens andra färg är vit

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens färg är grå

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 300cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 24st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 340cm bred
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 22cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 22cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 123cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 148cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 150cm
 • Djupet på hisskorgen är 150cm
 • Hisskorgens bredd är 140cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången är 95cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 132cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 122cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 41cm

Utformning

 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Relief finns inte på skylten

Utformning av fristånde skylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Relief finns inte på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Informationsplats

 • Kännbart ledstråk finns
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 107cm
 • Längden på disken är 110cm
 • Välbelyst reception finns

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns inte

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 120cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 90cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 143cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 113cm från underlaget

Pictogram

 • Relief finns på skylten

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Relief finns på skylten

Utformning av fristånde skylt

 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Trafikinformation

 • Monitorns funktioner är placerade 300cm från underlag
 • Det fria utrymmet framför monitorn är 300cm
 • Djupet på det fria benutrymmet är 300cm
 • Akustiskt tal finns
 • Möjlighet att välja teckenstorlek på informationen finns
 • Hörselteknisk utrustning finns inte
 • Högtalarinformation med god ljudkvalitet finns
 • Ljudet har kort efterklang
 • Visuell information finns
 • Visuell lystringssignal finns inte före trafikinformationen
 • Akustisk ljudsignal före trafikinformation finns
 • Läsbar information finns som komplement till högtalarinformationen
 • Visuell information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Visuell information om försening finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Akustisk information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Myntinkast utanför handikapptoalett

 • Myntinkastet är placerat 100cm från underlaget
 • Myntinkastet är placerat 46cm från närmaste hörn

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Storlek på versaler är 15mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 139cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget

Pictogram

 • Relief finns inte på skylten
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 149cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 132cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 130cm
 • Längden är 162cm
 • 30cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 98cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 169cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 61cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 38cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Kroken har höjden 169cm
 • Kroken är placerad 77cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 92cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Relief finns på skylten

Utformning av fristånde skylt

 • Skylten har relief, punktskrift

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 149cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 132cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har sensorstyrd blandare
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Varuautomat

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm

Varuautomaten

 • Den lägsta funktionen för att välja vara är placerad 115cm över underlaget
 • Den högsta funktionen för att välja vara är placerad 110cm över underlaget
 • Avståndet till närmaste förmål är 300cm
 • Funktionen är touchknapp
 • Båda händer krävs inte för att få varan
 • Funktion som inte måste vridas finns inte
 • Det finns inte på automatens funktioner
 • Talad information finns för att välja vara

Varuautomatens knappar

 • Knapparna är 10mm i diameter.
 • Kortaste avståndet mellan knappar är 5mm
 • Knapparnas markering är varken relief eller punktskrift
 • Tryckmotstånd finns inte på knapparna
 • Bekräftelse på att knappen har tryckts in ges akustiskt, visuellt
 • Tryckmotstånd finns inte på knapparna
 • Bekräftelse på att knappen har tryckts in ges akustiskt, visuellt
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Bildsymbol i relief finns inte
 • Instruktionen finns som text
 • Instruktionens typ av text är enkelt typsnitt
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Automatens instruktioner finns på engelska, spanska
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 120cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledsagning

 • Det finns möjlighet att beställa ledsagning
 • Speciell mötesplats för ledsagning finns
 • Det finns anropskommunikation vid handikapparkeringsplatsen för att påkalla ledsagning och bagagehjälp
 • Anropskommunikation finns vid hållplats för att påkalla ledsagning och bagagehjälp
 • Anropskommunikation finns vid station för att påkalla ledsagning och bagagehjälp

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångvägen

Fast föremål

Ingång till terminal

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skjutdörren öppnas automatiskt

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entré

Terminalbyggnad

Skriv ut

Ledstråk

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Utformning

Våningsinformationen

Fristående skylt

Fristående skylt

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av fristånde skylt

Skylt från tak

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av väggskylt

Informationsplats

Informationsplats

Informationsplats

Informationsdisk

Glasruta

Höj- och sänkbar kortläsare

Bokningsmöjlighet

Bokningsmöjlighet

Fristående skylt

Fristående skylt

Pictogram

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av fristånde skylt

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Trafikinformation

Trafikinformation

Trafikinformation

Toalett

Skriv ut

Handikapptoalett

Myntinkast utanför handikapptoalett

Skylt från tak

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Pictogram

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av fristånde skylt

Skylt från tak

Skylt från tak

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Varuautomat

Skriv ut

Varuautomat

Varuautomaten

Varuautomatens knappar

Varuautomatens knappar