Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trädgårdsföreningen (lekplats 196)

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2020-03-06 13:10:24
Adress
Trädgårdsföreningen
411 38
Göteborg
Telefon
+46 0313650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 100m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 100cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot omgivande yta
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Gångytan är 100m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 6m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång - vid ingång/utgång Nya Allén

 • Lekplatsentréns ljushetskontrast mot omgivande yta är 0,40NCS
 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 180cm
 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns inte
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns inte för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång - vid ingång/utgång Nya Allén

 • Lekplatsentréns ljushetskontrast mot omgivande yta är 0,40NCS
 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 180cm
 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns inte
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns inte för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång - vid ingång/utgång Södra Vägen

 • Lekplatsentréns ljushetskontrast mot omgivande yta är 0,40NCS
 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 150cm
 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns inte
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns inte för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Ljuddämpande avskärmning finns inte
 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: staket
 • Skydd finns finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,45NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1,8m
 • Gångvägens underlag är löst , jämnt
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns

Passageöppning i gångväg

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 150cm

Bord

 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 72cm
 • Fri bredd under bordet är 180cm

Lägre bord

 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 1% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm
 • Fri höjd under bordet är 47cm

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 65cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 2%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 2%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, jämn, halksäker

Sittplats - Möjlighet för klättra och leka

 • Sittplatsens sitthöjd är 37cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 3m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Lägre sittplats

 • Lägre sittplats finns
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 33cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 47cm
 • Armstöden sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Greppvänligt armstöd finns
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Den fria ytan lutar 2% i sidled
 • Den fria ytan intill är 3m lång
 • Lutningen på längden av den fria ytan intill är 0%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, jämn, halksäker

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda

Gungan - gungbrädan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,45NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Gungan - spiralgungdjur

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Gungan - andra spiralgungdjur

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Gungan - bebisgungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Gungan - Kompisgungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,45NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Gungan - gungskepp

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Gungan - snurrgungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,45NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Gungan - andra snurrgungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,45NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Karusellen

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Karusell finns inte som är anpassad för rullstol
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Typ av balansstöd: rep
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Stege - Upp till rutschkanan

 • Det är 6st steg till vilplan
 • Steghöjden är 40cm
 • Stegen är rak
 • Stegen är stadig

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Stege - Upp till rutschkanan

 • Det är 5st steg till vilplan
 • Steghöjden är 19cm
 • Stegen är rak
 • Stegen är stadig
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sandlådebord - större

 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Fri höjd under bordet är 61-75 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns inte
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0,35NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sandlådebord - lägre sandlådebord

 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Fri höjd under bordet är 50-60 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm

Sandlådebord - minsta

 • Fria vändytans underlag är ojämnt
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0,35NCS mot omgivande ytor
 • Fri höjd under bordet är under 50 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 10cm
 • Fri bredd under bordet är 10cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 0cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Lutningen på tröskelns avfasning är 0%

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 140cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Längden på draghandtaget är 82cm
 • Draghandtaget är placerat 83cm över golv
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Draghandtaget är placerat vågrät

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 130cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,40NCS
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Passagetiden är 12s
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 65cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,85NCS

Toaletten

 • Bredden på den totala golvytan är 190cm
 • Längden på den totala golvytan är 240cm
 • 52cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 130cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,10NCS mot bakgrunden

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 53cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Det vänstra armstödets höjd är 76cm
 • Vänster armstöd är uppfällbart
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte
 • Toalettpappershållare finns inte på vänstra armstödet utan att det inkräktar på utrymmet för sittande

Armstöd till höger sett framifrån

 • Det högra armstödets höjd är 76cm
 • Höger armstöd är uppfällbart
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns
 • Toalettpappershållare finns på högra armstödet utan att det inkräktar på utrymmet för sittande

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Höjden på det lägre nödlarmet på väggen är 24cm
 • Det högre nödlarmet på väggen är placerat 92cm från golv

Övrig inredning i toaletten

 • Brits för av och påklädning finns inte
 • Skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 85cm
 • Skötbordets längd är 73cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Fri höjd under skötbordet är 83cm
 • Djupet på utrymmet under skötbordet är 73cm
 • Den fria bredden under skötbordet är 64cm
 • Kroken har höjden 56cm
 • Kroken är placerad 120cm från hörn
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 60cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,10NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Handfat

 • Tvålen är oparfymerad
 • Torkmöjlighet finns 124cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 40cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med knapp
 • Spegelns underkant är 65cm från golvet
 • Spegelns överkant är 185cm från golvet

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Passageöppningen

Gångväg

Gångväg

Lekplatsens ingång (vid ingång/utgång Nya Allén)

Skriv ut

Lekplatsens ingång - vid ingång/utgång Nya Allén

Lekplatsens ingång (vid ingång/utgång Nya Allén)

Skriv ut

Lekplatsens ingång - vid ingång/utgång Nya Allén

Lekplatsens ingång (vid ingång/utgång Södra Vägen)

Skriv ut

Lekplatsens ingång - vid ingång/utgång Södra Vägen

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Passageöppning i gångväg

Bord

Lägre bord

Sittplats

Sittplats

Sittplats - Möjlighet för klättra och leka

Lägre sittplats

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan - gungbrädan

Gungan - spiralgungdjur

Gungan - andra spiralgungdjur

Gungan - bebisgungan

Gungan - Kompisgungan

Gungan - gungskepp

Gungan - snurrgungan

Gungan - andra snurrgungan

Karusellen

Klätterredskap

Stege - Upp till rutschkanan

Rutschkana i ställning

Stege - Upp till rutschkanan

Sandlådebord - större

Sandlåda i marknivå

Sandlådebord - lägre sandlådebord

Sandlådebord - minsta

Lekplatsens handikapptoalett (Vid ingång från Nya Allén, ca. 100 meter från lekplatsen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Toaletten

Toaletten

Armstöd

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd till höger sett framifrån

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig inredning i toaletten

Övrig inredning i toaletten

Övrig inredning i toaletten

Handfat

Handfat

Handfat