Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Elleholms badplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-05-18 09:58:04
Adress
Rådhusgatan 10
374 81
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-814 24
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 50m
 • Av- och påstigningsplatsen är 12m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.01NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.38NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.61NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.39NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 53cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalett

 • 0cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 111.5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 169cm
 • Längden är 169cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Städlista finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 64cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.37NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 18cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 18cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalett

 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.3m
 • Belysning finns inte

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 1.45m

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är grus, sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är sand

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1,995m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 1.995m
 • Vändytans fria längd är 3m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 27mm

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Rastplats

 • Bredden lutar 1%
 • Längden på ytan lutar 1.8%
 • Underlaget är hårdgjord
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m

Grillplats

 • Grillbädden är 42cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3m

Rastplats

 • Bredden lutar 2.9%
 • Längden på ytan lutar 4.5%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m

Grillplats

 • Grillbädden är 57cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3m

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 50.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 73cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 5mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Fast föremål

Löst föremål

Toalett

Skriv ut

Toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Armstöd till höger sett framifrån

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalett

Badplats

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Sittplats

Hundar

Stranden

Stranden

Bryggan

Brygga

Badstege ner i vattnet

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Fristående skylt