Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hörsalsparken

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-09-26 07:45:52
Adress
Drottninggatan 48
602 32
Norrköping
Telefon
+46 11152900
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 0 m
 • Hållplatsen lutar 0.5 % i längsled
 • Hållplatsytan lutar 0.4 % i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Kantstenen vid hållplatsen är 17 cm hög
 • Hållplatsytan är 3 m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 3 m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.
 • Kännbart ledstråk finns inte till påstigningsplatsen
 • Kännbart ledstråk finns utmed hållplatsytan
 • Ljushetskontrasten på ledstråket utmed hållplatsytan är 0.43 NCS mot bakgrunden
 • Cykelväg finns inte placerad så den går genom hållplatsytan

Finns på hållplatsen

 • Trafikinformation i realtid finns
 • Närområdeskarta finns inte
 • Tidtabellens underkant är placerad 105 cm från marken

Väderskyddet

 • Väderskyddet är 3.4 m långt
 • Väderskyddet är 1.3 m djupt
 • Den fria vändytans diameter är 1.3 m inuti väderskyddet
 • Belysning finns inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 0 mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 53 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0 m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1.4 % i sidled
 • Gångytan är 43.6 m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 300 cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande yta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 4.6 %
 • Lutningens sträckning är 8.4 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 6.7 % i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0.6 % i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 300 cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 2.0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 1.7 % i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan längslutning är 1.6 %
 • Gångytan är 51.8 m lång
 • Belysning finns

Gångyta

 • Korsningens markering har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 2.15 m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Fribärande trappa

 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill

Trappan

 • Det är 11 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 2.8 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.28 NCS
 • Trappans steg är 15 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.28 NCS
 • Trappans steg är 30.5 cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 118.7 cm
 • Ledstången sträcker sig 32.8 cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96 cm
 • Ledstången sträcker sig 22.5 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 24.7 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hållplats

Skriv ut

Hållplatsens yta

Finns på hållplatsen

Finns på hållplatsen

Väderskyddet

Sittplats

Gångväg från närmaste hållplats till entré

Skriv ut

Gångväg

Passageöppningen

Alternativa lutningen

Entré

Skriv ut

Passageöppningen

Passageöppningen

Passageöppningen

Utemiljö

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Sittplats

Sittplats

Nivåskillnader utomhus (Trappa som leder till och från parken.)

Skriv ut

Trappa

Fribärande trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån