Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bräcke ängar - Naturreservat Bräckestigen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Naturreservat
622 91
Åmål
Telefon
+46 031-40 29 81
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.8m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 7,9m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 101cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 249cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har saknas
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 43cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, bildsymbol annan än pictogram, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,81NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 5,5% i sidled
 • Gångytan är 11,3m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 10,4%
 • Lutningens sträckning är 11,3m
 • Ytan efter lutningens slut är 2,1m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0,6m
 • Gångvägens underlag är ojämn
 • Gångytan längslutning är 31,8%
 • Gångytan är 7,3m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 31,1%
 • Lutningens sträckning är 7,3m
 • Ytan efter lutningens slut är 0,6m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 10,1% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 195cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 207cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,71NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,50NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 113cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Den fria ytans bredd är 0,6m
 • Bredden lutar 4%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 23,2%
 • Den fria ytans bredd är 0,6m
 • Bredden lutar 2,7%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 15,4%

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0,6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Gångytan är 43,6m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 22,9%
 • Lutningens sträckning är 43,9m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 5% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0,6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Gångytan längslutning är 22,8%
 • Gångytan är 39,8m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 25,8%
 • Lutningens sträckning är 39,8m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 6,9% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 90m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 15,6%
 • Gångytan är 46.3m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 13.6%
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 10,7%
 • Gångytan är 26,6m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 10,7%
 • Lutningens sträckning är 26.6m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Brädor på spång

 • Spångens brädor är längsgående
 • Glipor mellan brädor är 1.9cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 60m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 5.7%
 • Gångytan är 62.5m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 5,7%
 • Lutningens sträckning är 62.5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.9% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 12.8%
 • Gångytan är 20.5m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 12.8%
 • Lutningens sträckning är 20.5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 1.7%
 • Gångytan är 125,5m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 11.9%
 • Lutningens sträckning är 125.5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.8% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 220m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 3.9%
 • Gångytan är 155.8m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 17.8%
 • Lutningens sträckning är 155.8m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 3,5%
 • Gångytan är 120.4m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 10.4%
 • Lutningens sträckning är 120.4m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.8% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 1.0%
 • Längden på ytan lutar 1.3%
 • Underlaget är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 77cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 59cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 59cm utanför bordets ben

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 4.2%
 • Gångytan är 59,7m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 1.6%
 • Lutningens sträckning är 59,7m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 15.7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 118cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 1,4%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 5,7%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 1,5%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 6,3%

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Toalett utomhus

Skriv ut

Toalett

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Orienteringstavla

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Gångväg (Som korsar gatan från parkeringen till lilla backen)

Skriv ut

Gångväg

Stig (Backe innan grinden)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Skylt (Bräckestigen)

Skriv ut

Fristående skylt

Grind utomhus

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Stig (Efter grind)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig (Vidare mot spång )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig (Mot spång )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig (Vidare mot spång )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Spång

Skriv ut

Brädor på spång

Stig (Stig efter spång )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig (Till sittplats )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Sittplats utomhus

Skriv ut

Sittplats

Stig (Mot rastplats )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig (Vidare mot rastplats )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig (Till rastplats)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Rastplats

Skriv ut

Rastplats

Rastplats

Stig (Till grind )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Grind utomhus

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

Grind