Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utpost Hållö - Boende

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Hamnsgatan 1
456 51
Smögen
Telefon
+46 0703-53 68 22
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0,2% i sidled
 • Gångytan är 0,3m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 23cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 36cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 144cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 34cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 144cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstången sträcker sig 51cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 110cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 133m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0,2% i sidled
 • Gångytan är 0.3m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 171cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 187cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 14mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 79cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,71NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm
 • Dörrhandtaget är placerat 119cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 146cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 258cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 82cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 27cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 61cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 50cm
 • Bänkens bredd är 202cm
 • Bänkens djup är 50cm
 • Den fria ytans längd är 224cm
 • Den fria ytans bredd är 36cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,71NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 139cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 184m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 12,1% i sidled
 • Gångytan är 32m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 12,1%
 • Lutningens sträckning är 32m
 • Ytan efter lutningens slut är 2.7m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,8% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Brädor på spång

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 0,7cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 59cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 160m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Brädor på spång

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 0,7cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 188cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 79cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 10cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 7cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 184cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Allergianpassat rum

 • Strömbrytare är placerad 105cm från golv
 • Avstånd till närmaste hinder är 125cm
 • Det finns strömbrytare som går att nå med rullstol eller rullator
 • Bredden är 300cm
 • Längden är 184cm
 • Eluttaget är placerat 19cm från golvet
 • Avstånd till närmsta hinder är 125cm
 • Det finns eluttag som går att nå med rullstol
 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det är inte tillåtet med pälsdjur i rummet
 • Rökning i rummet är inte tillåtet
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Doftblock, doftljus eller annan typ av rumsdoft finns inte
 • Bärhjälp finns inte för bagage

Vanlig säng

 • Sängen är 44cm hög
 • Säng med ribbotten finns
 • Tvättbar bäddmadrass finns

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm eller nödtelefon finns inte som är kopplad till dygnet-runt-bemanning

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 78cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Dusch

 • Den fria ytans längd är 151cm
 • Den fria ytans bredd är 90cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 106cm från golv
 • Blandaren är placerad 20cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Tvålen är oparfymerad

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 188cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,64NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 10cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 271cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Allergianpassat rum

 • Strömbrytare är placerad 105cm från golv
 • Avstånd till närmaste hinder är 68cm
 • Det finns strömbrytare som går att nå med rullstol eller rullator
 • Bredden är 124cm
 • Längden är 238cm
 • Eluttaget är placerat 20cm från golvet
 • Avstånd till närmsta hinder är 68cm
 • Det finns eluttag som går att nå med rullstol
 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det är inte tillåtet med pälsdjur i rummet
 • Rökning i rummet är inte tillåtet
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Doftblock, doftljus eller annan typ av rumsdoft finns inte
 • Bärhjälp finns inte för bagage
 • Bärhjälp finns inte för bagage

Vanlig säng

 • Sängen är 44cm hög
 • Säng med ribbotten finns
 • Tvättbar bäddmadrass finns

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Nödlarm eller nödtelefon finns inte som är kopplad till dygnet-runt-bemanning

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 78cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Dusch

 • Den fria ytans längd är 151cm
 • Den fria ytans bredd är 90cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 106cm från golv
 • Blandaren är placerad 20cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Tvålen är oparfymerad

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 188cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 79cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,64NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,64NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 10cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 7cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 78cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Allergianpassat rum

 • Strömbrytare är placerad 105cm från golv
 • Avstånd till närmaste hinder är 130cm
 • Det finns strömbrytare som går att nå med rullstol eller rullator
 • Bredden är 124cm
 • Längden är 238cm
 • Eluttaget är placerat 20cm från golvet
 • Avstånd till närmsta hinder är 130cm
 • Det finns eluttag som går att nå med rullstol
 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det är inte tillåtet med pälsdjur i rummet
 • Rökning i rummet är inte tillåtet
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Doftblock, doftljus eller annan typ av rumsdoft finns inte
 • Bärhjälp finns inte för bagage
 • Bärhjälp finns inte för bagage

Vanlig säng

 • Sängen är 44cm hög
 • Säng med ribbotten finns
 • Tvättbar bäddmadrass finns

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Nödlarm eller nödtelefon finns inte som är kopplad till dygnet-runt-bemanning

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 78cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Dusch

 • Den fria ytans längd är 151cm
 • Den fria ytans bredd är 90cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 106cm från golv
 • Blandaren är placerad 25cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Tvålen är oparfymerad

Gångväg (till samtalsrum)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Trappa

Nivåskillnader utomhus utan hiss

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Gångväg (vidare till samtalsrum)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Passage (in till bastu)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Bastu

Skriv ut

Dörren

Bastu

Bastu

Samtalsrum

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Gångväg (till boende)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Spång (ett)

Skriv ut

Brädor på spång

Sittplats

Spång (två)

Skriv ut

Brädor på spång

Boenderum (tre bäddar Krabban)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Allergianpassat rum

Allergianpassat rum

Allergianpassat rum

Allergianpassat rum

Vanlig säng

Nödlarm

Dörren

Dusch

Dusch

Boenderum (fyra bäddar Tärnan)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Allergianpassat rum

Allergianpassat rum

Allergianpassat rum

Vanlig säng

Nödlarm

Dörren

Dusch

Dusch

Boenderum (fem bäddar Kräftan)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Allergianpassat rum

Allergianpassat rum

Allergianpassat rum

Vanlig säng

Nödlarm

Dörren

Dusch

Dusch