Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Material från tematräff 31 maj

Samlat material från tematräffen.

Material:

Tematräff 31 maj 2024

Frågor och svar från användare:

Fråga: Finns det några sanktioner för verksamheter som inte genomför/åtgärdar Enkelt avhjälpta hinder?
Svar: Nej, det är inte infört några byggsanktionsavgifter beträffade EAH. Boverket hänvisar till Regeringskansliet om man vill veta på vilken status den frågan har.

Regeringskansliet svarar ”Boverket utredde möjligheten att ta ut en sådan avgift i sin rapport ”Tillsynsavgift och byggsanktionsavgifter” (2021:13). I den rapporten kan du läsa hur Boverket har bedömt lämpligheten av ett sådant förslag. Regeringskansliet har ett pågående ärende gällande den rapporten och så länge beredning pågår kan vi inte uttala oss om innehållet i rapporten eller hur enskilda förslag kommer tillvaratas. Jag hoppas att du är nöjd med vårt svar även om vi inte kan säga så mycket.”

Fråga: Har ni tips eller bra lösningar på trösklar gällande brandcellsdörrar?
Svar: Ett tips är att sätta en kil. Falltröskel är ett krav för Västra Götalandsregionen men kan vara en dyr åtgärd.

imagelq3eo.png

Bildexempel på tröskelkil som är finns i Regionens hus Göteborg.

Fråga: Gränsdragning kring ansvar för EAH, fastighetsägare och hyresgäst: Var ligger ansvaret?
Svar: Det är hyreskontrakt som gäller. Om det inte står någonstans så ligger ansvaret hos kommunen. Dock har Fastighetsägare alltid en skyldighet att ta ställning till frågan.

Fråga: Vi önskar ett nytt kort i formuläret: Frångänglighet. Är det möjligt att ta fram kortet?
Svar: Vi har svårt att tillmötesgå det önskemålet, dels är det en kompetensfråga. I vår organisation ligger ansvaret för denna fråga i annan del av organisationen, Brand/Säkerhet.