Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning på TD

I Västra Götalandsregionens Tillgänglighetsdatabas har vi samlat in data från över 7600 offentliga platser. Informationen kan berätta hur tillgängligheten ser ut, exempelvis om det finns handikapparkering, hur bred entrén är och om det finns någon stor toalett. I dagarna har Lunds Universitet beviljats ett forskningsprojekt tillsammans med Västra Götalandsregionen där man med hjälp av data från Tillgänglighetsdatabasen ska ta reda på vilka de vanligaste problemen med tillgängligheten är och hur vi ska hitta de bästa lösningarna. Projektet kommer att involvera människor med funktionshinder och VGR kommer att få feedback och inspel till vårt fortsatta arbete med tillgänglighetsdatabasen.

– Det känns som ett fint erkännande för vårt arbete att Lunds Universitet vill samarbeta med oss och att projektet lyckades få pengar i hård konkurrens. Nu får vi en chans till inspel från forskarvärlden så att vi kan utveckla Tillgänglighetsdatabasen vidare, säger Cecilia Nilsson, enhetschef på Västra Götalandsregionen.

Fakta: Projektet Välkommen in! Integrering av en tillgänglighetsdatabas och forskningsbaserad metodik för förbättrad fysisk tillgänglighet i publika miljöer” har beviljats 3 miljoner kr under tre år från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad (FORMAS).  Ansvarig för projektet är Lunds Universitets CASE – Centre for Ageing and Supportive Environments. CASE är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning om äldre och åldrande vid Lunds universitet. Forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet, mobilitet och hälsa i Sverige och världen. Brukarmedverkan är centralt och CASE har många samverkanspartners både lokalt, nationellt och internationellt. Forskargrupper från juridiska, medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola ingår i CASE.