Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utseende på TD-inventeringsrapport förändrat

De gröna bockarna har plockats bort och de röda kryssen ersatts med utropstecken.

Utseendet på TD-inventeringsrapport har förändrats i syfte att förtydliga och underlätta förståelsen av rapportens innehåll. 

TD-inventeringsrapport redovisar hur kriterier tolkade utifrån Tillgängliga och användbara miljöer Riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet har uppfyllts. Riktlinjerna kan uppfyllas på annat sätt så länge det motsvarar samma nivå av tillgänglighet och användbarhet.  

Vid granskning och intyg utifrån bygglagstiftning efterfrågas endast information om vad som behöver uppmärksammas. Utgångspunkten är att kraven skall vara uppfyllda och därmed behövs inte allt som uppfyller kraven lyftas fram.  

En sakkunnig behöver granska egenskaperna med utropstecken och efter analys ta ställning till om kraven uppfylls på annat sätt.